Dziś, zapewne niejeden się uśmiechnie czytając ten tekst, ale on, świadczy o wielkiej ideowości przedwojennego PPS, wielkiej... nic więc dziwnego, że PPS od 1918 do 1939 r. stanowiła potężną siłę w Parlamencie. Do przemyślenia... (dop. legaba)

Interpelacja w Sejmie przedstawiciela PPS

Poseł PPS tow. Zatkał
ściśle według stenogramu:

Burżuje starają się na każdym kroku zaznaczyć swoja przewagę nad proletariatem. Taka na przykład redakcja "Kuriera Warszawskiego" mieści się na szerokiej i przewiewnej ulicy Krakowskie Przedmieście i korzysta z widoku na obszerny Plac Saski. Tymczasem "Robotnik" przedstawiający interesy ludu, mieści się w wąskiej i ciasnej ulicy Wareckiej i nie tylko dusi się z braku powietrza, lecz na dobitkę ma widok na odrapane i od dawna nietynkowane parkany. Wprawdzie po drugiej stronie ulicy Wareckiej ciągnie się obszerne, napełnione powietrzem podwórze posesji hrabiny Stadnickiej, lecz współpracownicy nasi z zasady starają się nie korzystać z tego dobrodziejstwa dla swych przepracowanych płuc.

A w tej chwili szanowni panowie posłowie słyszą zapewne dzwonienie? To dzwonią w kościele św. Aleksandra. A na co oni tam dzwonią? Na Anioł Pański, czyli na anioł tych, którzy przez długie wieki gnębili lud!
(na lewicy okrzyki: hańba!
Z ław prawicowych wrzeszczy ks. Dziennicki: Nie oddamy Wam aniołów! Oni nasi!
Poseł Hirszhorn z miejsca: Oni wcale nie nasi!.

To dzwonienie na Anioł Pański jest plamą na tle epoki nowoczesnej.

Z tego powodu wzywam rząd, ażeby po pierwsze: Krakowskie Przedmieście w okolicy Placu Saskiego zwęził, ulicę Warecką rozszerzył i ażeby wszystkie dzwony w Polsce od tej pory dzwoniły nie na Anioł Pański, lecz na anioł ludowy

(straszne brawa na lewicy, na prawicy protesty).

Jeden z naszych czytelników (Daniel), sugeruje, że nie jest to interpelacja, ale "fragment dyskusji", cytuję:
"- nie jest to wcale interpelacja, tylko fragment z dyskusji.
- interpelacje poselskie w Sejmie II RP byly odczytywane w czasie obrad na poczatku lub na koncu posiedzenia, przez sekretarza, w skroconej formie (kto - do kogo - w jakiej sprawie). same teksty interpelacji (jesli sie zachowaly) znajduja sie w innych tomach, lub specjalnych dopelnieniach do Sprawozdan Stenograficznych, a nie w nich samych."


strona głowna

Free Web Hosting