Jezus Mało Oryginalny


Bogowie, którzy zmarli na krzyżu męczeńską śmiercią.

1. Jezus - Nazaret
2. Kryszna - India
3. Sakia - India
4. Iva - Nepal
5. Indra - Tybet
6. Mitra - Persja, ur. 25 grudnia, główny prekursor mitu o Chrystusie
7. Tammuz - Babilonia
8. Criti - Chaldea
9. Attis - Frygia
10. Baili - Orissa
11. Thules - Egipt
12. Orontes - Egipt
13. Zbawiciel z Witoba - Telingonese
14. Odin - Skandynawia (jeden czytelnik zwrócił mi uwagę, że z Odynem to nie do końca tak, proszę o blizsze informacje, jak ktoś ma)
15. Hesus - zbawiciel Druidów celtyckich, ukrzyżowany jako baranek, który miał zgładzić grzechy Świata
16. Quetzalcoatl (Quexalcote) - Meksyk, ukrzyzowany w 587 r. przed Chrystusem, przybity wraz z dwoma innymi złoczyńcami do krzyża, zmartwychwstał drugiego dnia

Ukrzyżowani i zmartwychwstani:

1. Quetzalcoatl
2. Mitra
3. Bachus

zapodała Efka

strona głowna

Free Web Hosting