Horus - SetAn (para bogow z mit. egipskiej)
Dzień - Noc
Życie - Śmierć
Ogień - Woda
Kat - Zabity
Otwarcie - Skrycie dzialający
Zdobywca - Ofiara
Król - Rebeliant
Sokół - Wąż
Wschodzi ku niebu - Schodzi na ziemię

Horus i Ojciec jako jedno
Horus - Ojciec widziany w Synu
Horus - światło świata reprezentowany jako oko - symbol zbawienia.
Horus - ochrzczony wodą przez Anup'a
Horus - Dobry Pasterz
Horus - jagnie
Horus - lew
Horus - identyfikowany krzyżem
Święta Trójca - Atum (Ojciec), Horus (Syn) Ra (Duch Św.)
Horus - wieczne życie
Har-Khutti - dwunastu następców Horusa

I jeszcze coś. Autorem tych slów ma byc niejaki McKinsey.

Ozyrys, Herkules, Mitra, Hermes, Prometeusz, Perseusz i inni wydają się podobni do mitu Chrześcijan. Według P. Campbell'a wszyscy służyli jako bogowie Słońca przed era chrześcijańską, a jednak wszyscy mieli bogów za ojcow, dziewice za matki, ich urodziny miały miejsce około zrównania 25 grudnia i były zapowiedziane przez gwiazdy, wszystkim, jako noworodkom groziła śmierć od tyranów, wszyscy zginęli w mękach, zmartwychwstali, a nawet pościli przez 40 dni.strona głowna

Free Web Hosting