Jest to tłumaczenie fragmentów raportu FBI na temat powiązań okultyzmu, satanizmu i przestępczości. Autor - wysoki rangą agent FBI - udowadnia niesłuszność histerycznych oskarżeń satanistów o zorganizowaną działalność przestępczą.
--------------------------------------------------------------------------------

Autor: Kenneth V. Lanning
Supervisory Special Agent
Behavorial Science Instruction and Research Unit
FBI Academy Quantico,
Virginia 22135
Czerwiec 1989

Definicje

Słowa satanistyczny, okultystyczny lub rytualny są często używane wymiennie. Trudno jest zdefiniować satanizm i taka próba nie zostanie tu podjęta. Jednak trzeba sobie uświadomić, w jak różnym znaczeniu słowo satanizm jest używane przez większość ludzi. Dla niektórych oznacza ono jakikolwiek światopogląd religijny inny od ich własnego. W książce "Przygotujcie się do wojny" Rebecca Brown jako "furtki" do satanizmu wymienia wróżbiarstwo, horoskopy, wegetarianizm, jogę, autohipnozę, kasety relaksacyjne, akupunkturę, gry RPG, cudzołóstwo, homoseksualizm, pornografię, judo, karate, muzykę rockową. Wydaje się to przesadne, a nawet komiczne, lecz ta właśnie książka jest na liście materiałów treningowych dla policji dotyczących tego tematu!

Co czyni przestępstwo satanistycznym lub rytualnym?

Niektórzy powiedzą, że wierzenia religijne sprawcy. Ale jeśli to jest prawdą, to czemu nie nazwać przestępstw popełnianych przez członków chrześcijańskich kościołów - chrześcijańskimi?

Niektórzy powiedzą, że obecność pewnych symboli w domu sprawcy. Wobec tego co oznacza znalezienie Biblii, krucyfiksu, różańca itd. w domu mordercy lub gwałciciela?

Inni powiedzą, że jest to obecność pewnych symboli, takich jak pentagramy lub odwrócone krzyże, w miejscu przestępstwa. Co w takim razie oznaczałby krzyż namalowany na ścianie nad ofiarą morderstwa? A co z możliwością, że sprawca świadomie pozostawił te symbole, aby wyglądało to jak "satanistyczne" przestępstwo?

Niektórzy będą argumentować, że jest to okrucieństwo lub dziwaczność zbrodni: amputacja kończyn ofiary, picie krwi, jedzenie ciała, używanie uryny lub fekaliów. Czy oznacza to, że wszyscy mordercy na tle seksualnym będący sadystami, antropofagami, urynofilami i koprofilami są praktykującymi satanistami lub okultystami?

Niewielu powie, że satanistycznym czyni przestępstwo fakt popełnienia go w dzień o znaczeniu okultystycznym (Halloween, Noc Walpurgi itd.) albo to, że sprawca twierdzi, że Szatan kazał mu uczynić to, co uczynił. Więc co z przestępstwami popełnionymi w Boże Narodzenie lub Wielkanoc? Co z tymi popełnionymi przez tych, którzy mówią, że Bóg lub Jezus kazał im tak uczynić?

Jednak najwięcej osób powie, że satanistycznym czyni przestępstwo motywacja sprawcy. Jest to przestępstwo umotywowane przekonaniami religijnymi. Jak wobec tego określić następujące (autentyczne) przestępstwa?

a.Rodzice - wbrew nakazowi sądu - posyłają dziecko do nie posiadającej uprawnień szkoły chrześcijańskiej.
b. Rodzice odmawiają posłania dziecka do jakiejkolwiek szkoły, ponieważ czakają na drugie przyjście Chrystusa.
c. Jednostki podkładają bomby w klinikach aborcyjnych, ponieważ ich przekonania religijne mówią, że aborcja jest morderstwem.
d. Wykorzystujący seksualnie dziecko czyta mu urywki Biblii, aby usprawiedliwić swoje postępowanie.
e. Rodzice odmawiają ratującej życie dziecka transfuzji krwi, ponieważ przeczy ona ich zasadom religijnym.
f. Rodzice głodzą i biją swoje dziecko na śmierć, ponieważ ich duchowny powiedział, że było ono opętane przez demona.

Niektórzy ludzie będą argumentować, że ludzie, którzy popełnili te przestępstwa źle rozumieli swoją religię, podczas gdy sataniści wykonywali założenia swojej. Lecz kto decyduje o tym, co jest złą interpretacją religii? Jednostki, które popełniły wyżej wymienione przestępstwa, były przekonane, że dobrze rozumieją swoją religię i podążają za nią. Religii używano do usprawiedliwienia wojen krzyżowych, Inkwizycji, apartheidu, przemocy w Irlandii Północnej, Indiach i Libanie.

Kto decyduje, w co wierzą "sataniści"? W naszym kraju nie potrafimy się zgodzić co do chrześcijańskich wierzeń. Faktem jest, że więcej zbrodni i wykorzystywania dzieci popełniono w imię Boga, Jezusa i Mahometa niż kiedykolwiek popełniono w imię Szatana. Większości ludzi nie spodoba się to twierdzenie, ale będą musieli się z nim zgodzić.

Można patrzeć się na satanizm z perspektywy socjologicznej, religioznawczej, chrześcijańskiej... ale ta dyskusja dotyczy tylko perspektywy prawnej. W osobistych wierzeniach policjanta chrześcijaństwo może być dobrem, a satanizm złem, lecz musi on pamiętać, że wedle konstytucji są one oba neutralne. To jest rzecz ważna, lecz trudna do zaakceptowania dla wielu policjantów. Lecz płaci się im za pilnowanie, aby nie było łamane prawo i konstytucja, a nie 10 przykazań.

Faktem jest, że :

a. Niektórzy ludzie są zaangażowni w satanizm i okultyzm.
b. Niektórzy z nich popełniają przestępstwa.
c. Istnieją grupy ludzi podzielających satanistyczną ideologię.
d. Niektóre z tych grup popełniają razem przestępstwa.

Pytania to:

a. Jaki jest związek między tymi przestępstwami a wierzeniami religijnymi?
b. Czy istnieje zorganizowana konspiracja satanistów i okultystów odpowiedzialna za podobne do siebie poważne przestępstwa takie jak morderstwa czy gwałty na dzieciach?

Gdy pozbędziemy się zbędnej histerii, zobaczymy, że działalność większości satanistów i grup satanistów nie zawiera w sobie działalności przestępczej, natomiast te, które to robią, są zaangażowane głównie w mniej poważne przestępstwa, takie jak wandalizm lub okrucieństwo wobec zwierząt.

Przestępstwa łączone często z satanizmem to:

1. Wandalizm
2. Bezczeszczenie kościołów i cmentarzy
3. Kradzieże z kościołów lub cmentarzy
4. Gangi młodzieżowe
5. Okrucieństwo wobec zwierząt
6. Samobójstwa nastolatków
7. Wykorzystywanie seksualne dzieci
8. Porwania
9. Morderstwo i ludzka ofiara

Istnieją dowody na to, że nie ma związku między satanizmem a pierwszymi sześcioma z wyliczonych problemów. "Związek" z ostatnimi trzema jest daleko bardziej niepewny. Nawet tam, gdzie on pozornie istnieje, należy zbadać jego naturę. Doświadczenie autora wskazuje na to, że zaangażowanie w satanizm bywa tylko usprawiedliwieniem przestępstwa, nie jego motywacją. Zaangażowanie popełniającego przestępstwo nastolatka w satanizm jest zazwyczaj jednym ze skutków prawdziwego problemu, nie samym problemem.

Nie mamy zwyczaju określać zbrodni poprzez religię sprawcy, gdy sprawca ten jest chrześcijaninem, muzułmaninem czy kimkolwiek innym - dlaczego więc robimy to w stosunku do satanistów? "Rytualne" morderstwa popełniane przez psychotyków, którzy "słyszą" głos Szatana nie różnią się od tych popełnianych przez psychotyków, którzy słyszeli głos Jezusa - a przecież tych ostatnich nie nazywa się chrześcijańskimi mordercami.

Satanistyczne morderstwo może być zdefiniowane jako coś, co zostało racjonalnie zaplanowane i przygotowane przez dwie lub więcej osób, których NAJWAŻNIEJSZĄ motywacją było wypełnienie satanistycznego rytuału wymagającego tego morderstwa. Autor nigdy nie słyszał nawet o jednym o udowodnionym morderstwie, które pasowałoby do tej definicji.

Wielu policjantów pyta się, czego szukać na miejscu zbrodni. Odpowiedź jest prosta - dowodów zbrodni. Pentagram w miejscu przestępstwa nie jest z kryminalnego punktu widzenia bardziej znaczący niż krucyfiks. Pentagram może być dowodem, jeśli opis miejsca przestępstwa podany przez ofiarę zawiera jego obecność. Ale to samo dotyczy także krucyfiksu.

--------------------------------------------------------------------------------

Wniosek końcowy autora artykułu brzmi: Kulty satanistyczne nie mają większego znaczenia kryminalnego od innych działających w USA religii.

Free Web Hosting
strona głowna