Świat wg. Bibli

W Biblii opis stworzenia świata wygląda nieco "dziwnie"...

Nad jakimi wodami unosił się Duch?
Co to za "odzielanie wód ziemskich od niebieskich?
I dlaczego niebo to sklepienie, które te wody oddziela?
Skąd wody ponad niebem?
Nielogiczne stwarzanie wpierw dnia i roślin a potem Słońca?
Wreszcie stworzenie ziemi przez rozsunięcie oceanu? (pamiętacie wizję, ziemi na 4 słoniach, stojących na wielkim żółwiu pływającym po bezkresnym oceanie? Pasuje do Biblii? He, he, he!)

Kościół próbuje tumanić, że to niby nie należy rozumieć dosłownie... tylko symbolicznie A nawet, usiłuje dopasować opis stworzenia Świata do naukowych faktów...
Ja natomiast twierdzę, że biblijny opis należy rozumieć jak najbardziej dosłownie!

Obejrzyjcie poniższy rysunek, przedstawiający starożytne wyobrażenie Świata i porównajcie z biblijnym opisem.
I oceńce sami, czy Kościół mówi prawdę, czy łże?
Czy biblijny opis to symboliczne przedstawienie faktów? Czy zwykłe baśnie żydowskich pastuchów sprzed kilku tysięcy lat!

Model obejmuje trzy piętra:
N - niebo,
Z - ziemia (Rdz 1:9-10 A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem.(BT))
Sz - Szeol (kraina zmarłych):

1 - "góry wieczyste", znajdujące się na skraju Świata i tworzące jego "ściany zewnętrzne"
2 - ocean wód słodkich (górnych), podtrzymywany przez firmament (Rdz 1:7 Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, (BT))
3 - firmament (Rdz 1:6 A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich! (BT))
4 - katarakty - kanały, którymi woda słodka dochodzi do ziemi, zasilając źródła rzek
5 - ocean wód słonych (dolnych) otaczających ziemię i tzw. wyspy pogan
6 - Słońce i jego pomieszczenie
7 - Księżyc ze swoim pomieszczeniem (Rdz 1:16 Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.(BT))
8 - zbiorniki chmur
9 - pomieszczenia piorunów
10 - zbiorniki gradu i śniegu
11 - gwiazdy na firmamencie (Rdz 1:17 I umieścił je (gwiazdy) Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią (BT)
12 - kolumny ziemi (Joba 9:6 On ziemię poruszy w posadach: i poczną trzeszczeć jej słupy.(BT)

strona głowna
Free Web Hosting