Łojciec Świnty

legaba/abangel666


"Święty do kwadratu"

Polskie władze wielką uwagę przywiązują do kościelnych tytułów; np. w Lublinie zmieniono nazwę ulicy "im. Róży Luksemburg" na "J. Popiełuszki"; ale dopatrzono się uchybienia i zmieniono ponownie na "ks. J. Popiełuszki" - tak, tytuł "ks." jest bardzo istotny.

28 czerwca rusza proces beatyfikacyjny Wojtyły, to, że tego kumpla Pinocheta wyniesie kościołek na ołtarze to pewne jak amen w pacieżu. Wojtyła będzie święty, a polskie władze rozpoczną na koszt podatnika zmianę nazw: ulice im. Karola Wojtyły się zmieni na im. św. Karola Wojtyły, place im. Jana Pawła II zmieni się na św. Jana Pawła II, kible im. papieża-Polaka na kible im. św. papieża-Polaka... a skwery im. Ojca Świętego zmieni się na św. Ojca Świetego... w ten sposób Wojtyła będzie święty do kwadratu: "święty Ojciec Święty", a Polska przekroczy kolejny, zdawałoby się nieprzekraczalny próg debilizmu i oszołomstwa.

abangel
strona głowna
Free Web Hosting