Mądrości Kościoła katolickiego


Zarodek płci męskiej staje się człowiekiem po 40 dniach, zarodek żeński po 80. Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie wigotnych wiatrów.
św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)
ojciec kościoła katolickiego

Kobiety przeznaczone są głównie do zaspokajania żądzy mężczyzn.
św. Jan Chryzostom (349-409)
biskup Konstantynopola

Kobieta jest istotą poślednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie.
św. Augustyn (354-430)
filozof i teolog

Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwości wykorzystania do prac domowych.
św. Tomasz z Akwinu

Kobieta powinna zasłaniać oblicze, bowiem nie zostało ono stworzone na obraz Boga.
św. Ambroży (340-397)
ojciec i doktor Kościoła

Kiedy widzisz kobietę, pamiętaj: To diabeł!
Ona jest swoistym piekłem.
Kapokrates, założyciel klasztoru

Kobiety są błędem natury... z tym ich nadmiarem wilgoci, temperaturą ciała świadaczącą świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu... są rodzajem kalekiego, chybionego, nieudanego mężczyzny...
św. Tomasz z Akwinu

Kobiecie przystoi jedynie szata załobna, skoro tylko przekroczy próg wieku dojrzałego, winna zasłonić swe gorszące oblicze, by nie utracić szczęśliwości wiecznej.
Tertulian (ok. 160-220)
ojciec kościoła

W miejscu w którym zatrzyma się ksiądz, nie powinna przebywać żadna kobieta.
synod paryski (846)

Kobiecie nie wolno mieszkać w pobliżu kościoła.
synod w Coyaca (1050)

Księża którzy udzielają noclegu kobietom i doznają przy tym podniety, muszą zostać ukarani.
Kobiety natomiast mają zostać sprzedane przez biskupa jako niewolnice.
synod w Toledo

U kobiety sama świadomość jej istnienia powinna wywołać wstyd.
Clemens Alexandrinus (215)

Kobietom nie wolno we własnym imieniu pisać ani otrzymywać listów.
synod w Ewirze (IV w.)

Cała płeć żeńska jest słaba i lekkomyślna. Uświęcona zostaje jedynie przez macieżyństwo.
św. Jan Chryzostom (349-407)

Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje.
A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów! Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu.
św. Paweł, Biblia Tys., 1 list do Koryntian

Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości.
Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa.
I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci
1 Tymoteusz - Biblia Tys.(BT)

Musimy stwierdzić, że mąż ma panować nad swoją żoną, tak jak dusza panuje nad ciałem.
św. Augustyn

Grzegorz I (papież) glosił że seks jest "ogrodem grzechu". Po każdym stosunku małżeńskim, który "zakłóca słuszny porządek boski" NAKAZUJE odmowić jako modlitwę pokutną "odpość nam nasze winy"

Zginąła bo ośmieliła się nauczać mężczyzn.
św. Cyryl - po linczu przez podburzony przez niego tłum wiernych na Hypatii

Ich (kobiet) powab składa się z flegmy i krwi, z wilgoci i żółci. Gdyby ktokolwiek zastanowił się, co ukrywa się w dziurkach od nosa, w gardle i w brzuchu, doszedłby do wniosku, że są tam tylko nieczystości. A jeżeli nie możemy nawet czubkiem palca dotknąć flegmy czy kału, jak przeto możemy pragnąć obejmować worek łajna.
św. Odo
opat Clumy


Podsumowanie postawy kościoła już o obu płciach!
**************************************************
słowa Piusa X z r. 1906:
"Kościół jest z natury społeczeństwem zróżnicowanym; zawiera on dwie kategorie osób: pasterzy i trzodę. Jedynie hierarchia kieruje,....co się tyczy pospólstwa, to jego obowiązkiem jest cierpieć, być rządzonym i wykonywać posłusznie rozkazy tych, którzy kierują"
**************************************************


No ale, żeby nie było, ze ja tylko Krk się czepiam, to 2 cytaty Lutra, a protestantów zazwyczaj się nie czepiam...
:)

"Dziewczynki zaczynają szybciej mówić i chodzić od chłopców, gdyż zielsko rośnie szybciej od pożytecznych roślin".

"Jeśli [kobieta] zmęczy się lub nawet umrze, to nie ma znaczenia. Pozwólmy im umierać przy porodzie...".

... dodam tylko, że Luter był wychowany wyjątkowo po katolicku... he he he...

strona głowna
Free Web Hosting