Zestawienie majątków przekazanych Kościołowi krakowskiemu po 1989r

Kto?

Kiedy?

Gdzie?

Ile?

Co?

 

 

 

 

 

 

 

 

Norbertanki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustianie

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuria krakowska

 

 

 

 

Kuria przemyska

 

 

 

Parafia Mariacka

 

 

 

Caritas

 

 

 

 

Papieska Akademia Teologiczna

Wyższe Seminarium Duchowne

Michaelici

 

Michaelici

 

 

 

 

Urszulanki

 

 

 

Parafia Wawelska

Benedyktynki

 

Kameduli na Bielanach

 

 

Córki Bożej Miłości

 

 

 

 

Felicjanki

 

 

Dominikanie

 

 

Bonifratrzy

 

 

Albertynki

 

 

Klaryski

 

 

 

 

 

 

Misjonarze

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

 

 

Pijarzy

 

 

Pijarzy

 

 

Kapituła Metropolitalna

 

 

 

 

 

 

Salwatorianie

 

 

 

Siostry Najświętszej Duszy Chrystusa

Parafia św. Macieja – Bielany

Orioniści

Parafia Wola Batorska

Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego

Siostry Służebniczki NMP

 

Kapucyni

 

 

Cystersi z Mogiły

Parafia św. Krzyża

Karmelici Bosi

 

Benedyktyni

Franciszkanie Konwentualni

Franciszkanie Reformaci

 

Szarytki

 

Parafia MB Zwycięskiej

1991

 

 

1992

1992

 

 

2002

 

 

 

 

1993

1993

 

 

 

1994

1995

1996

 

2001

 

po 1989

 

 

 

1994

 

1997

 

 

 

 

po 1989

 

2002

 

 

 

 

1994

1998

 

 

 

2000

1994

 

 

1994

 

 

1995

 

 

 

1997

1998

1996

 

1999

 

1993

 

 

1993

 

1994

 

1997

 

1999

 

 

 

2000

1993

1994

 

1993

 

1997

1999

1995

 

 

 

2002

 

1993

 

1993

 

1995

1996

 

2000

 

2002

 

 

 

 

2002

 

 

 

1993

 

 

1994

 

 

1995

1997

 

 

 

2002

 

 

1995

2002

 

 

 

 

1994

 

 

 

2002

 

 

1994

1993

 

1992

 

 

 

1998

 

 

1995

1997

2001

2002

1994

 

 

 

 

 

 

1993

 

1993

1998

 

 

1995

 

 

 

 

 

Kraków – Zwierzyniec

 

 

Kraków – Lubocza

Imbramowice

 

Ulina Wielka

Kraków – Śródmieście

 

 

Zabierzów

 

Kraków – Prokocim

Kraków - Prokocim

 

 

 

Kraków – Prokocim

Kraków – Prokocim

Kraków –Bronowice

 

Kraków – Prokocim

 

Kraków – Śródmieście

 

 

 

Kraków - Witkowice

Kraków – Opatkowice

 

Kraków – Śródmieście

 

Okolice Rzeszowa

 

Kraków – Śródmieście

Kraków – ul. Mikołajska

Kraków - Bronowice

 

Kraków – Bronowice

 

Kraków - Bronowice

Kraków – Śródmieście

 

 

 

 

Kraków – Bronowice

Kraków - Śródmieście

 

 

Kraków - Podgórze

 

 

Pawlikowice

 

 

 

Kraków - Krowodrza

Pawlikowice

Krzeszowice

Gdów

Kraków – Prądnik Czerwony

Radwanowice

 

Pisary

Kraków – Zakrzów – Zagórze

Kraków – Przegorzały

Kraków – Bielany

Kraków – Bodzów

Kraków – Bolechowice

Kraków – Słomniki

Kraków – Podgórze

Kraków - Radziszów

Nowa Huta

Kraków – Bodzów

Kraków – Tyniec

Kraków – Tyniec

Kraków

Kraków – Prądnik Czerwony

Nowa Huta

Kraków – Dziekanowice

Kraków – Mogilany

Kraków

Kraków – Mydlniki

 

Kraków - Mydlniki

 

Kraków – Wegrzyce

 

Piekary

 

Kraków – ul. Lea 44

Krzeszowice

 

Kraków – Śródmieście

 

Kraków – Miasteczko Studenckie

 

 

 

Kraków –

 ul. Warszawska 5

 

 

Kraków – Rakowice

 

Kraków – Podgórze

Kraków – Pisary

 

 

Kraków – Śródmieście

Grębałów

Wadów

Raciborowice

 

Kraków

 

ul. Mistrzejowicka

Kraków – ul. św. Jacka16

Kraków – Śródmieście

 

 

 

 

Kraków – Siedlec

Bolechowice

Pisary

 

Kraków – Witkowice

 

 

Czułów

Niepołomice

 

Kraków –

ul. Sikorskiego 13

 

 

Kraków – Śródmieście

 

 

Kraków – Śródmieście

Skawina

Skomielna Czarna

Kraków

Nowa Huta

 

Kraków – Prądnik Czerwony i Opatkowice

Kraków –

ul. Karmelicka

Kraków – Tyniec

Kraków – Śródmieście

 

Kraków – Krowodrza

 

Kraków – Śródmieście

 

Krynica

 

Kraków – Podgórze

 

 

 

8,8599ha

 

 

50ha

28,670ha

 

18,4894ha

5,7095ha

 

 

0,7600ha

 

17ha

1ha

 

 

 

2ha

7ha

1ha

 

2ha

 

 

 

 

 

50,9711ha

52ha

 

3008m2

 

100ha

 

 

 

11ha

 

8ha

 

2ha

235m2

 

471m2

3836m2

 

12,7411ha

1614m2

 

 

51ha

 

 

50ha

 

 

 

976m2

5ha

34ha

 

49ha

 

21,28ha

 

29,48ha

51ha

 

4ha

41,16ha

5ha

2ha

12,67ha

0,85ha

3,30ha

5ha

12ha

35ha

5ha

 

6ha

 

9,5ha

20ha

32,43ha

 

25ha

 

12ha

 

25ha

 

21ha

 

6523m2

2ha

 

1333m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

466m2

936m2

7793m2

18,1012ha

 

 

2,6997 ha

1,3ha

2ha

12ha

 

10ha

 

13 ha

 

2ha

 

 

 

 

6,2800ha

7ha

1,8305ha

 

11ha

 

 

Czułów

7ha

 

846m2

 

 

 

356m2

 

 

271m2

6,25ha

1 ha

6ha

4,1047ha

 

2ha

 

2ha

 

2,7ha

2427m2

 

4894m2

 

2919m2

 

 

0,6ha

 

 

 

Częściowo zabudowane Nieruchomości Akademii

Rolniczej

Nieruchomości Huty T. Sendzimira

Nieruchomości Stadniny Koni Trzebienice

j.w.

Tereny Klubu Sportowego Cracovia i hotelu Orbis /sprawa toczy się w sądzie/

Gmach Nadleśnictwa Lasów Państwowych /spór trwa/

Szpital /zrzekli się/, zespół pałacowy Domu Dziecka, Krakowskie Zakłady Drobiarskie, Klub Sportowy „Kolejarz” /boisko, park/, bloki mieszkalne

Zabudowane działki

Nieruchomości przy ul. Wielickiej

Tereny Zakładów Nasienniczych „Polan”

Nieruchomości wzdłuż ul. Wielickiej

Filharmonia Krakowska, kamienice przy ul. Franciszkańkiej, Wiślnej i ul. Kanoniczej – Muzeum Archidiecezjalne, Teatr Kantora, UJ

Nieruchomości

Działki autostradowe w tzw. drogowym Węźle Opatkowice

Nieruchomości zabudowane przy al. Pokoju

Nieruchomości zamienne za kamienicę przy ul. Na Groblach 16

6 kamienic przy Rynku Głównym, w tym obecny Hotel Wit Stwosz

Tereny Zakładów Nasienniczych „Polan”/ spór trwa /

Ogródki działkowe – Złoty Róg”, „Piast” i „Widok” /spór trwa /

Nieruchomości / spór trwa /

Budynek przy ul. Mikołajskiej 30

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłowskiej 8

Kamienice przy ul. Skawińskiej 4 i ul. Krakowskiej

Nieruchomości

 

Kamienice handlowo – mieszkalne przy ul.Piłsudskiego 32 i Sławkowskiej 32

Nieruchomości

 

Gmach Domu Pomocy Społecznej /dzisiaj Dom Dziecka prowadzony prz zakon/, lasy państwowe i nieruchomości rolne

Nieruchomości zabudowane

Nieruchomości

Nieruchomości

Nieruchomości PGR, rolników indywidualnych – działki budowlane

Nieruchomości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

j. w.

Tereny Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Wieliczce

Tereny Akademii Rolniczej

j.w.

Nieruchomości

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Nieruchomości

j. w.

Gmach przy ul. Mikołajskiej 18

Nieruchomości

 

Tereny Huty Sendzimira

Pola PGR, ogrody działkowe

Nieruchomości

Szpital przy ul. Trynitarskiej

Tereny Akademii Rolniczej – parcele budowlane

Nieruchomości Akademii Rolniczej i wojska / trwa spór/

Tereny Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian

Tereny Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Szpital kolejowy /odszkodowanie/

Nieruchomości z zabudowaniami i lasem

Zabudowania mieszkalne przy ul. Stradomskiej

Kamienice przy ul. Czarnowiejskiej 101 i 103, szkoła podstawowa oraz komercyjne działki przy ul. Kawiory – AGHi UJ / - sprawa toczy się w sądzie

Gmach Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej – trwa spór

 

 

Nieruchomości

j. w.

j. w.

Tereny Ośrodka Postępu Rolniczego i Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego

Komercyjne działki

Nieruchomości

j. w.

Tereny Krakowskiej Hodowli Nasiennictwa Ogrodniczego

Zbiornik Wodny „Dłubnia” – trwa spór

Ogródki działkowe – trwa spór

Nieruchomości zabudowane

Gmach Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji przy ul. Szlak 73a

wraz z przylegającym Parkiem Miejskim im. Jalu Kurka

Nieruchomości w części przeznaczone na działki budowlane i linie kolejowe

 

Grunty zamienne

 

 

Nieruchomości

Tereny Zakładu Rolnego Igloopol

 

Przedsiębiorstwo geodezyjno – Geologiczne Budownictwa „Geoprojekt”/ budynek wykupiony w ratach/

Zakład Wychowawczy dla dziewcząt przy ul. Lenartowicza 4

 

Nieruchomości

j. w.

j. w.

trwa spór

Tereny Huty Sendzimira i Klubu Sportowego „Hutnik”

W części działki budowlane

 

Pasaż handlowy

 

Nieruchomości, w tym cmentarz

Gmach przy. pl. Wszystkich Świętych 5

Nieruchomość

 

Zabudowania mieszkalne przy ul. Filipa 15

Pensjonat policyjny

Nieruchomości

 

 

 

Arcybractwo Miłosierdzia

Po 1989

Kraków – Rynek Główny

 

Kamienica przy ul. Siennej 5

Siostry MB Miłosierdzia

1989

Kraków -Łagiewniki

 

Zakład Wychowawczy dla dziewcząt / dzisiaj zakonne szkoły /

 

Parafia św. Judy

 

 

 

Parafia św. Erazma

Parafia św. Małgorzaty

 

Parafia św. Marcina

Parafia św. Jakuba

Parafia św. Michała

Parafia św. Trójcy

 

Parafia Marii Magdaleny

Parafia św. Michała

Parafia Przemienienia Pańskiego

Karmelici Bosi

Wadowice

Parafia św. Jana Chrzciciela

Parafia Wniebowzięcia NMP

1996

1999

2000

2001

 

2000

 

2000

2000

2000

1996

 

 

 

 

 

2000

 

 

1999

 

 

 

2000

 

 

1999

 

2001

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

Skawina

Skawina

Skawina

Skawina

 

Barwałd

 

Kęty

Kęty

Kęty

Krzeszowice

 

Więcławice

 

Andrychów

 

Jordanów

 

 

Rabka

 

Zebrzydowice

 

Maków Podhalański

 

 

Łączany

 

Jangrot

 

Niegowicia

 

 

 

 

 

 

 

3ha

7,87ha

2,97ha

9ha

 

21ha

28,670ha

Łącznie

13ha

 

10ha

 

4,5ha

 

2ha

 

1ha

 

 

1ha

 

6000m2

 

1600m2

 

 

1000m2

 

600m2

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości przeznaczone częściowo pod zabudowę obwodnicy drogowej

 

 

Nieruchomości, w tym lasy

j. w.

Nieruchomości, w tym parcele budowlane j. w .

Nieruchomości, w tym teren szkoły Tereny Krakowskiej Spółdzielni Mleczarskiej

Nieruchomości

 

Nieruchomości, w tym ogródki działkowe Jordanowskiej Fabryki Armatury

Nieruchomości przy ul. Orkana i Piłsudskiego

Zabudowania z mieszkańcami

 

Zabudowania Spółdzielni Pracy „Podhalanka”

 

Działki zamienne

 

Zabudowania, w tym posterunek policji i budynek GS

Tereny Samopomocy Chłopskiej w Gdowie

 

 

 

 

 

Na podstawie danych Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta Krakowa i własnych - oprac. Jarosław Rudzki

strona główna

Free Web Hosting