katolicki = przymiotnik niwelujacy


Proponuję uznać przymiotnik "katolicki" za przymiotnik niwelujacy, oznacza to, że przymiotnik ten niweluje pierwotne znaczeni rzeczownika, przy którym stoi.
Np. miłość katolicka nie jest już miłością.

Oto przykłady:

czułość katolicka: ustawa umożliwiająca bicie dzieci przez wychowawców.

ekonomia katolicka - "Głód zaś nie jest konsekwencją większej liczebności, lecz niskiego stopnia rozwoju technologicznego. Jednym z parametrów, które ten proces są w stanie odwrócić jest właśnie wzrost liczebny tego społeczeństwa. "

ekumenizm katolicki: nie jest grzechem zmiana wiary (powiedział JPII.... w Indiach)

higiena katolicka: rozprowadzanie grzybic przez misy z wodą święconą

konsekwencja katolicka: bóg nie ma płci por. "Ojcze Nasz, któryś...",
albo modlitwę:
"ociemniałym podaj rękę,
niewytrwałym skracaj mekę,
Maryjo." ..... i tępienie eutanazji...!

kultura katolicka - "szczekające kundle" powiedział Glemp o ateistach

logika katolicka: dogmaty papieskie są prawdziwe, bo papież jest nieomylny, co ustalono dogmatem.

matematyka katolicka: 1+1+1=1 *

miłość katolicka - "kocham cię bracie" mówi inkwizytor do gostka na stosie.

moralność katolicka: samochody z Niemiec, bursztyny Jankowskiego, religia w szkołach za państwowe pieniądze, klechy w szpitalach za państwowe pieniądze .......

nauka katolicka - scholastyka albo zakazy w działach genetyki i kosmologii

otwartość katolicka: 2 Kor 12:16 "ale będąc przebiegłym, zdobyłem was podstępem."

planowanie katolickie: por. watykańska ruletka

profesor katolicki - Bender

równość katolicka: "święcenia ważne przyjmuje tylko mężczyzna"(JPII)

sprawiedliwość katolicka: 6=7 **

ubóstwo katolickie - np. czapka papieża.

uniwersytet katolicki - KUL por. "profesor katolicki"

wiara katolicka: "A wierz sobie nawet i w kozła byleś mi dziesięcinę płacił" - z "nauk" biskupa Zebrzydowskiego

zoologia katolicka - wszy to "perełki boże", które umartwiać się pozwalają

------------------------

nieobeznanym tłumaczę:
* 1+1+1=1, jest opisem wiary, że jeden Bóg ma 3 osoby
** 6=7, to z kolei, wskazanie na rzekomo równe traktowanie przez katoli obu płci - a przecież dla mężczyzn mają jeden sakrament więcej niż dla kobiet

czekam na propozycję nowych haseł do słownika.
legaba

strona głowna

Free Web Hosting