Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

 

Sieg Heil, Herr Wyszyński

Ks. dr Józef Pastuszka "Filozoficzne i społeczne idee A. Hitlera"
"Ateneum Kaplanskie" numer styczniowy z 1938 r.
Redaktorem naczelnym tego piśmidła był wówcza Stafan Wyszyński.


"Trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał obcym ciałem w organiźmie narodów europejskich. Głosząc idee wywrotowe, stając na czele ruchu komunistycznego, szerząc w literaturze hasła niemoralne... Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na podłozu chrześcijaństwa.
(...) Dzisiejsza Trzecia Rzesza podjęła tytaniczną probę realizacji wielkich idei, które mają przynieść odrodzenie ludzkości..."

strona głowna