Sieg Heil, Herr Wyszyński

Ks. dr Józef Pastuszka "Filozoficzne i społeczne idee A. Hitlera"
"Ateneum Kaplanskie" numer styczniowy z 1938 r.
Redaktorem naczelnym tego piśmidła był wówcza Stafan Wyszyński.


"Trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał obcym ciałem w organiźmie narodów europejskich. Głosząc idee wywrotowe, stając na czele ruchu komunistycznego, szerząc w literaturze hasła niemoralne... Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na podłozu chrześcijaństwa.
(...) Dzisiejsza Trzecia Rzesza podjęła tytaniczną probę realizacji wielkich idei, które mają przynieść odrodzenie ludzkości..."

strona głowna

Free Web Hosting