http://gramercy.ios.com/~restemey/nc/NotChurch.html

Die Forscher gehen davon aus, dass "das konservative, stark katholisch geprägte Würzburger Milieu" sozialen Absteigern das Leben besonders schwer, manchmal unmöglich mache. Eine Studie in Berlin ergab, daß 1/6 aller Ratsuchenden bei der Ärztlichen Lebensmüdenberatung an "ekklesiogenen (kirchenbedingten) Neurosen litt (Süddeutsche Zeitung, 27.10.98). Unter der Lehre eines strafenden und unberechenbaren Gottes, die Luther noch verstärkte, leiden nicht nur einfache Kirchenmitglieder, sondern auch die Pfarrer und Priester selbst: Sieben bis zehn Prozent von ihnen sind alkohol- oder tablettenabhängig (Volksblatt Würzburg,

Naukowcy wychodzą z założenia że "konserwatywnie, silnie katolicko ukształtowane środowisko Würzburga" szczególnie mocno utrudnia życie, czyniąc je czasem niemożliwym, ludziom obsuwającym się społecznie (chodzi m.in. o ludzi którzy stracili pracę. Valwit). Badania przeprowadzone w Berlinie wykazały że 1/6 poszukujących pomocy w lekarskich poradniach dla ludzi zagrożonych samobójstwem cierpi na nerwice spowodowane przez kościół (Süddeutsche Zeitung 27.10.98). Doktryna karzącego i nieobliczalnego Boga, wzmocniona przez Lutra, powoduje cierpienie nie tylko zwykłych wierzących (dosł: członków kościołów. Valwit) ale też księży i duchownach: 7 do 10% z nich jest uzależniona od alkoholu lub tabletek.

zapodał Valwit


strona głowna

Free Web Hosting