kolejna niemiecka karta pocztowa




a ten rysunek, dedykuję duchownym z czata www.wiara.pl



strona głowna