Poprzedni Kategoria Tytul Nastepny

Przekszta³cenie socjalno-ekonomiczne swiata

Autor: Company
Data:
Wydawca:

Przeksztalcenie socjalno-ekonomiczne swiata

Wezwanie do mlodziezy

Konferencja zorganizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych Katalonii (pod auspicjami?) jego przewodnicz¹cego, Joana P. Fabrecas, 19-go o 7:30 w sali "Mozart".

Poprzedni Kategoria Tytul Nastepny
Free Web Hosting