Poprzedni Kategoria Tytul Nastepny

Dla milicji

Autor: Obiols, Ramón
Data:
Wydawca:

(CNT/AIT - anarchisci)

Dla milicji


Formacje milicyjne byly zwykle związane z ruchami anarchistycznymi. Potem wcielono je do Wojska Ludowego (patrz plakat "Wszystkie milicje stapiają się w wojsko ludowe". Anarchisci byli w opozycji wobec rządu (uważali go za burżuazyjny i - pomimo obustronnych deklaracji o potrzebie jednosci - stosunki pomiędzy anarchistycznym CNT i socjalistycznym UGT były napięte), rząd był zaniepokojony brakiem dyscypliny wsród milicjantów ("Nie marnotrawcie amunicji", "Bez dyscypliny nie ma zwycięstwa"), a Stalin - przywódca jedynego państwa wspierającego militarnie i moralnie Republikę - uważał anarchistów za trockistów i wrogów rewolucji. W przededniu wybuchu wojny domowej doszło w Madrycie do walk ulicznych pomiędzy zwolennikami CGT i UGT, a iuż w maju 1937 roku wybuchła w Barcelonie "rewolucja w rewolucji", zakończona brutalnymi represjami wobec anarchistów...
Poprzedni Kategoria Tytul Nastepny
Free Web Hosting