Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
 
Poprzedni Kategoria Tytul Nastepny

Zwycięstwo

Autor: Renau, Josep
Data: 1938.07?
Wydawca:

ZWYCIĘSTWO. Dzis bardziej niz kiedykolwiek.


To znany plakat Josepa Renau, wydany w przededniu klęski...


Josep Renau (1907-1982) był jednym z najbardzej zaangażowanych artystów. Już w 1931 roku został członkiem Hiszpańskiej Partii Komunistycznej (PCE), a w 1934 roku był aresztowany za udział w rewolucyjnym strajku. 7-go wrzesnia 1936 komunistyczny minister Edukacji Publiczej w rządzie Largo Caballero mianował Josepa Renau Dyrektorem Naczelnym do Spraw Sztuk Pieknych. Do jego obowiązków należała opieka nad dobytkiem kulturalnym Hiszpanii w warunkach wojny domowej. Był również jednym z organizatorów hiszpańskiego Pawilonu na EXPO 1937 w Paryżu (w wystawie brał udzial także Joan Miró). Dzięki jego staraniom również Pablo Picasso wziął czynny udział w EXPO 1937 - w efekcie powstała Guernica. Stanowisko w rządzie zachował Renau do kwietnia 1938 roku. Potem był nadal aktywny w działalnosci propagandowej. Renau opuscił Hiszpanie na początku 1939 (wojska republiki skapitulowały 1 kwietnia 1939).

Poprzedni Kategoria Tytul Nastepny