Joszua umarł, a już zaczęła się klesza pogoń za forsąZa żywota Joszua z Betlejem tak nauczał swoich apostołów:
"Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów."(Mt 10:9)(BT)

A kiedy tylko zesztywniały jego nóżki na krzyżu, jego uczniowie od razu zrobili z tego zdarzenia niezły biznes. Forsa płynęła ku nim jak rzeka Jordan...

"Apostołowie z wielka mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielka łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze /uzyskane/ ze sprzedaży, i składali je u stop Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby."(Dz 4:33-35)(BT) A to na nowego osła - import z Grecji (bez cła, jako przedmiotu kultu), a to na nowe szaty kapiące od złota i drogich kamieni, a to na jakąś balanżkę suto zakrapianą "siostrami", winkiem i mięskiem ze świnki....A jak któryś z trzody nie chciał całej forsy oddać, jako to uczynił nieszczęsny Ananiasz, który "za wiedza żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stop Apostołów."(Dz 5:2)(BT) to "świnte" mężowie (z których wielu było sykariuszami) tak sprawnie zadziałały scyzorykiem, że "Ananiasz padł martwy. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach."(Dz 5:5)(BT)
(czego się brudnego już wówczas nie robiło i nie robi do dziś dla każdej forsy!!!)

A potem już tylko zostało im zlikwidowanie świadka sprawy, żonę Annaniasza. Ich szef zaprosił więc ja do siebie: "A ona upadla natychmiast u jego stop i skonała. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża."(Dz 5:10)(BT)

Natenczas "Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli."(Dz 5:11)(BT) I od tej pory cała trzoda do dziś płacze i płaci, "co laska, nie mniej niż..., bojąc się, że mściwe klechy ochoczo powtórzą dzieło pierwszych apostołów "jedynie słusznej prawdy"!!!

Co się już niestety wielokrotnie zdarzało w historii....
Tak, ze ludziska płaćcie i nawet nie narzekajcie !!!
Nie będziecie się wówczas bać o swój ziemski żywot !!!

Niosący Światło
strona głowna

Free Web Hosting