prostytutka

lekarz

kapitan statku, samolotu

nauczyciel

naukowiec

ksiądz

inż. budowlany

artysta

 

zawodowy morderca

rolnik

pielęgniarka

złodziej pospolity

adwokat,

dzia

polityk

urzędnik

państwowy

policjant

1

2

2

1

2

1

2

1

fachowość - umiejętności wyuczone

2

1

2

2

1

1

0

1

1

1

2

1

2

1

1

1

rzetelność - wykonanie pracy

2

2

1

2

1

0

1

1

2

0

2

1

2

1

1

1

życzliwość w stosunku do klienta

0

1

1

0

0

2

0

1

0

0

1

0

1

2

1

2

uczciwość w stos. do pracodawcy

2

1

1

1

0

1

0

0

1

0

2

0

2

0

1

1

uczciwość w stos. do klienta

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

2

0

1

1

postępowanie zgodnie z prawem

0

1

1

0

0

0

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej - ocena jako pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniżej - ocena jako człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

2

1

2

2

inteligencja

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

życzliwość

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

0

2

1

uczciwość

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

nieskłonności do nałogów

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

2

1

2

0

1

1

moralność

0

1

1

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

6

17

8

20

7

14

13

razem - maksymalnie 22 p.

10

11

13

6

4

8

6

9

Kryteria oceny:

- przeciętna (lub trudna do określenia) ocena 1 p., powyżej przeciętnej 2 p., poniżej 0 p.

Proszę o uwagi, propozycje na moje konto:  

Obecny stan tabeli to efekt: 1. moich ustaleń, następnie 2. zweryfikowanych w gronie moich znajomych, 3. kolejna weryfikacja to informacje uzyskane od osób z ocenianych zawodów i ich współpracowników, wreszcie 5. dwukrotna weryfikacja pod wpływem listów od osób z netu legaba@poczta.onet.pl

Free Web Hosting

strona głowna