Ameryka! Ameryka!

Ulubioną rozrywką amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości jest skazywanie na karę śmierci lub więzienia chorych psychicznie i niedorozwiniętych umysłowo zbrodniarzy, co bez żadnego rezultatu piętnują organizacje praw czlowieka i Amnesty International.

Wbrew prawu międzynarodowemu sądy stanowe przeprowadzają egzekucje młodocianych i osób niedorozwiniętych umysłowo. W 28 spośrod 38 amerykańskich stanów, w których stosuje się karę śmierci, dopuszcza się ją wobec osób upośledzonych umysłowo.
nowojorski "Nowy Dziennik", 11-IV-1998 r.

W USA, w większości więzień stanowych wraz z osiągnięciem 12 lub 14 roku życia młodociani przestępcy są przenoszeni do więzień dla dorosłych, gdzie władze więzienne nadużywają wobec nich środkow przymusu. Według raportu Amnesty International o lamaniu praw człowieka w USA.
nowojorski "Nowy Dziennik", 21-XI-1998 r.

strona głowna

Free Web Hosting