"Horyzont"

TEMATYCZNY INDEKS ARTYKUŁÓW


ARTYKUŁY ŚWIATOPOGLĄDOWE

Wierzyć czy wiedzieć?- Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 1
Chrześcijaństwo a cywilizacja - Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 1
Brak polotu i inwencji - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 2
Siostry Hensel - Adam W. Chudnov, Horyzont Nr. 2
Grzech pierworodny, czyli orzeczenie o winie przed rozprawą - Karol Pesz, Horyzont Nr. 3
Ateizm - Czyli środek naturalny na chory światopogląd - Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 4
Kulty i sekty - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 4
Znowu o szympansach- Roman Zaroff, Horyzont Nr. 5
Po co mi dusza ?- Roman Zaroff, Horyzont Nr. 5
Jeden dinozaur i bóstwo - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 5
Wszystkiego najlepszego ! - Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 6
Nic na wiarę.... - Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 6
Rozważania Świąteczne - Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 6
Opłakane skutki samodzielnego studiowania Pisma Świętego. - Lech Keller, Horyzont Nr. 8
Krótko o chorobie psychicznej i egzorcyzmach - Rafał, Horyzont Nr. 8
Uwagi na temat artykułu Jarosława Zabiełły "Osobowość i Boskość Ducha Świetego"
                                                                    - Lech Keller, Horyzont Nr. 9
Prawdziwe cele kreacjonistów - Lech Keller, Horyzont Nr. 9
Troszkę o Baptystach - Tomek S., Horyzont Nr. 9
Moralność i Etyka - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 10
O celibacie uwag kilka - Vindalf Adalgruen, Horyzont Nr. 10
65 milionow lat temu. - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 11
Brak wytlumaczenia niektórych zjawisk, powodem wymyślenia istoty...
                                  - Tomasz Szwed, Horyzont Nr. 11
Macie wierzyć nie myśleć !!!??? - Aneta Oronowicz, Horyzont Nr. 12
Miłość - Mike,  Horyzont Nr. 12
Chrześcijastwo jako religia politeistyczna - Analiza socjologiczno-polityczno-biznesowa
                           - Lech Keller, Horyzont Nr. 12
Papa w Izraelu - Jerzy Sedziak,Horyzont Nr. 12
"List od niewiernego Tomasza do wiernego Piotra" - (Fragment autentycznej dyskusji z
                                                       młodym zapalonym Zielonoświątkowcem)
                                                       - Wojciech Gruszecki, Horyzont Nr. 13
Jahwe jest złodziejem lub fałszerzem pieniędzy !!! Czy pan X jest przestępcą??? - Lucyfer, Horyzont Nr. 13
Reforma Religii - Pomóc Watykanowi !! - Wojciech Gruszecki, Horyzont Nr. 14
Quo Vadis ? - Jerzy Sedziak,Horyzont Nr. 14
Ateizm – cechy podstawowe - Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 15
Spadkobiercy i uzurpatorzy władzy kościelnej - Jerzy Se dziak, Horyzont Nr. 15

UFO I KOSMICI

Jeszcze jeden van Daniken - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 5
Dlaczego UFO to nie UFO? - Rafał, Horyzont Nr. 9

TEMATYKA OGÓLNA

Księżyc przesłonił Rozum! - Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 9
Dlaczego niektóre rzeczy są właśnie takie jakie są ? - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 7
Wkrótce koniec milenium - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 12
Przepowiednie Malchiasza - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 13
Kilka refleksji na temat mitów i prawd historycznych - Jerzy Sedziak, Horyzont Nr. 13
Uwaga sekty ! Czyli polowanie na czarownice - Jerzy Se dziak, Horyzont Nr. 15
Chrześcijańska homofobia - tłumaczenie: ACL, Horyzont Nr. 15
Największa biblioteka świata - Jerzy Se dziak, Horyzont Nr. 15

STARY TESTAMENT

Opłakane skutki samodzielnego studiowania Pisma Świętego. - Lech Keller, Horyzont Nr. 8
Zazdrosne bóstwo, czyli przyczynek do Księgi Rodzaju - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 8
O nie istnieniu chrześcijańskiego boga – rozważania logiczne.
                                                                                     - Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 11
Odnośnie artykułu O NIEISTNIENIU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BOGA - ROZWAŻANIA
                                                                       LOGICZNE Jukuba Kozielca "Horyzont" Nr 11
                                                                             - Wojciech Gruszecki, Horyzont Nr. 12
Bóle porodowe a mitologia - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 7
Arka - Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 2
Córki Lota - Czyli temat na dyskusję z katechetką - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 7
Krwiożerczy bożek i Jefte - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 8
Katalog błędów Księgi Rodzaju (Cz. I) - Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 10
Katalog błędów Księgi Rodzaju (Cz. II) - Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 13
Katalog błędów Księgi Rodzaju (Cz. III) - Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 14

NOWY TESTAMENT

Historia ewangelii - Jerzy Sedziak, Horyzont Nr. 13
Qumran 1 - Największe odkrycie archeologiczne XX wieku - Jerzy Sedziak, Horyzont Nr. 10
Qumran 2 - Przedsionek chrześcijaństwa - Jerzy Sedziak, Horyzont Nr. 11
Qumran 3 - Czy Jezus z Nazaretu był esseńczykiem? - Jerzy Sedziak, Horyzont Nr. 12
Rola kobiet w Chrześcijaństwie - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 2
Ewangelia Tomasza - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 3
List Św. Pawła do Rzymian – program politycznej i religijnej ekspansji
                                  - Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 9
Niepokalane poczęcie - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 1
Święta rodzina- Roman Zaroff, Horyzont Nr. 4
Jezus z Nazaret i Maria z Magdali - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 3
Jeszu Ha-Nozri. Żydowski reformator religijny - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 6
Komunistyczne idee towarzysza Jezusa wiecznie żywe !!!! - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 10
Odkłamywanie pierwszej ewangelii - Jerzy Sedziak, Horyzont Nr. 14
Abdes Pantera - w poszukiwaniu ojca Jezusa z Nazaretu - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 14
Jezus w źródłach pozabiblijnych - Jerzy Se dziak, Horyzont Nr. 15
Kiedy urodził się Jezus i kiedy został stracony ? - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 15

Z KART HISTORII KOŚCIOŁA

Boże Narodzenie - Święto którego nie było - Gwidon S. Naskrent, Horyzont Nr. 3
Oszustwo wszechczasów - Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 1
Młot na czarownice - Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 1
Watykańska praworządność- Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 1
W służbie ciemnoty, czyli indeks książek zakazanych - Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 3
Sutanna - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 1
Krótko o rozwodach - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 5
Papa śpiewa!!! - Adrian Waliś, Horyzont Nr. 7
Klątwa w Kościele Katolickim - Lucyfer, Horyzont Nr. 13
Jezuici a upadek Polski w XVII wieku - Lech Keller, Horyzont Nr. 14
Kilka mniej znanych faktów z historii papiestwa - Jerzy Se dziak, Horyzont Nr. 15

PAPIESKIE SYLWETKI

1 - Inocenty VIII - Witold Ryniuk, Horyzont Nr. 2
2 - Sykstus IV - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 6

PARADA ŚWIĘTYCH

0 - Wszyscy Święci - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 7
1 - Św. Bernard z Clairvaux - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 2
2 - Św. Henryk II Cesarz - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 3
3 - Św. Stanisław biskup krakowski - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 4
4 - Św. Jerzy - Roman Zaroff, Horyzont Nr. 6

WIELCY MYŚLICIELE I TWÓRCY CYWILIZACJI

1 - Demokryt z Abdery - Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 10
2 - Ludwig Andreas Feuerbach- Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 11
3 - Mustafa Kemal Atatürk- Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 12
4 - Epikur - Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 13
5 - Sir Bertrand Arthur Russell - Jakub Kozielec, Horyzont Nr. 13


Poczta do: "Horyzontu"


Free Web Hosting